ترجمه تخصصی

ترجمه عمومی و تخصصی، ترجمه مقالات دانشجویی
تایپ و ساخت پاورپوینت و انجام تحقیقات دانشجویی
توسط تیم متخصص در زمینه ترجمه و تایپ
09981053419