دکتر فصیحی فوق تخصص درد

دکتر محی الدین فصیحی هرندی، فوق تخصص درد
09354787436

درمان دیسک کمر، درمان دیسک گردن، درمان گردن درد، درمان تعریق زیاد، درمان درد زانو، درمان کمردرد، ورزش های کمردرد، درمان سیاتیک، تشخیص علت کمردرد، تشخیص علل درد زانو، درمان درد پاشنه پا، درمان کمردرد بارداری، درمان سردرد
09375674710