سوپر گروه دیوار ساکنین منطقه 21 تهران بزرگ

گروه با هدف تعامل ساکنین منطقه 21 تهران و خرید و فروش لوازم دست دوم و نو ایجاد شده است. 🎉ورود آقایان ممنوع 🎉 فعالیت گروه 9 صبح لغایت 12 شب 🎉پنجشنبه ها فقط لباس آگهی کنید. 🎉تبلیغات کانال و گروه فقط با هماهنگی ادمین 🎉قوانین گروه @rules123
09397054680