عاشقانه های من و تو

عشق گاهى از درد دورى بهتراست ،
عاشقم کردى ولى گفتى صبورى بهتراست،
در قرآن خوانده ام ،یعقوب یادم داده است ،
دلبرت وقتى کنارت نیست کورى بهتر است ...

Sazandeh :
📝✒ @SyedMOhaMmadSh 📮
09112188914