پروفایل و عکس نوشته

کانالی پر از عکس نوشته از اشعار و متون فارسی علاوه بر عکس های پروفایل(دپ، شاخ، پسرونه، دخترونه و...)