کانال داستان افغانستان

نخستین و جامع ترین رسانه مجازی برای معرفی داستان نویسی و داستان نویسان افغانستان و خبردار شدن از رخدادهای داستانی! اگر می خواهید داستان های دری را بخوانید و بشنوید، اگر می خواهید بدانید چه گروهها و حللقه های داستان نویسی از افغانستان کوشش می کند و برنامه دارند، اگر می خواهید داستان نویسان افغانستان را بهتر بشناسید به ما بپیوندید.