کانال مهندسین مکانیک خودرو

هر آن چه درباره خودرو میخواهید بدانید.سوال از شما👈👈👈 پاسخ از ما🛑اولین کانال پاسخگوی رایگان سوالات مکانیکی